NADZIEJEWIEC
........................................................................................................................................